គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៏ប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជា (គ.អ.ច.ក.) យកមូលដ្ឋានតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៏ប្រកបដោយចីរភាពរបស់ពិភពលោក វាជាការអំពាវនាវអោយធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ ការពារភពផែនដី និងធានាអោយបានថាប្រជាជនទាំងអស់រស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពនិងវិបុលភាព។ គ.អ.ច.ក. ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនៅកម្ពុជា និងបន្ថែមគោលដៅមួយទៀតស្តីអំពីបំបាត់អោយអស់នូវធាតុមិនទាន់ផ្ទុះ។

2018-8-4-17-29-44-KXF0MSXLpH
2020-3-19-NuUUWOUvi

ស៊ីភីជី ប្រកបដោយចីរភាព

ស៊ីភីជី បានកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនចំនួន ១២ ប្រការ ដែលស្ថិតនៅក្រោមចំណង់ជើងថា បេះដូង សុខភាព និង ផ្ទះ ជាអាទិ៍៖ អភិបាលកិច្ចល្អ , សិទ្ធិ និងការងារ, ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស , ការចូលរួមចំណែកក្នុងអាជីវកម្ម, ឥទ្ធិពលសង្គម , សុខភាព និងសុភមង្គល , វិស័យអប់រំ , វិវឌ្ឍនភាព , ការគ្រប់គ្រងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ , ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក , ប្រព័ន្ធបរិស្ថាន និង ការការពារជីវចម្រុះ , ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង ខ្សែសង្វាក់ការផ្គត់ផ្គង់ ។

Heart
Health
Home-living-to-gether

ស៊ីភីអេហ្វ និងចីរភាព

យើងប្តេជ្ញាផលិត “អាហារដែលមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព” ដើម្បីចូលរួម “អភិវឌ្ឍន៍សង្គមកិច្ច និងបរិស្ថានប្រកបដោយតុល្យភាព”​ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់រាល់ជីវិតទាំងអស់នៅលើផែនដី។

៣ សសរស្តម្ភ ឆ្ពោះទៅរកចីរភាព

ស៊ីភីអេហ្វ បានជំរុញអោយមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើសង្គមកិច្ច ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកនិរន្តរភាព ផ្អែកលើសសរស្តម្ភទាំង ៣ គឺ “ អាហារសុវត្ថិភាព, សង្គមដែលពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង និងតុល្យភាពនៃធម្មជាតិ” ដោយផ្អែកលើអភិបាលកិច្ចល្អ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមធម៌និងការចេះគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមក ។

គោលបំណងរបស់យើងដើម្បីផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនយ៉ាងសមរម្យ នូវសុខភាពអនាម័យល្អ មានជីវភាពគង់វង្ស និងជីវភាពរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តរបស់បុគ្គលិក ដៃគូអាជីវកម្ម និងទីប្រជុំជន ដើម្បីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ដែលជាដើមទុនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត ។

សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

យើងបានព្យាយាមច្នៃប្រឌិតនូវអ្វីដែលថ្មីៗ ដើម្បីធ្វើអោយជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរនិងមាននិរន្តរភាព។

លើកកម្ពស់គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគ្រប់ដំណាក់ការនៃផលិតកម្ម

លើកស្ទួយការងៀកមករកផលិតផល

រស់នៅក្នុងសង្គមដោយពឹងលើខ្លួនឯង

អភិវឌ្ឍន៍សង្គមបែបអង្គភាពរួម ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការសាមគ្គី។

អភិវឌ្ឍន៍ដៃគូអាជីវកម្មអោយរីកចម្រើនទៅជាមួយគ្នា

លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍

តុល្យភាពនៃធម្មជាតិ

ការពារនិងលើកស្ទួយគុណភាពបរិស្ថាន និងតុល្យភាពប្រព័ន្ធអូកូឡូស៊ី។

កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

ការពារប្រព័ន្ធជីវចម្រុះ

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនិរន្តរភាព

អភិបាលកិច្ចល្អ

កត្តាសំខាន់ដែលឆ្ពោះទៅរកចីរភាព គឺក្រុមហ៊ុនបានប្តេជ្ញាអនុវត្តការលើស្ទួយវប្បធម៌អភិបាលកិច្ចល្អ ព្រមទាំងការរីកចម្រើននៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាន។

ការរក្សានិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

បុគ្គលិក គឺជាបេះដូងដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញអោយអាជីវកម្មឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ ដូច្នេះហើយទើបក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកធនធានមនុស្ស ដោយឈរលើគោលការណ៍សមធម៌និងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។