Careers

រួមការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី. ខេមបូឌា ចំកាត់ ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយបើកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទូទាំងសាកលលោក អ្នកនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ដែលប្រកបដោយគុណតម្លៃ និងជួយពង្រឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង ដោយទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាបន្តបន្ទាប់។

ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី. ខេមបូឌា ចំកាត់​ ផ្តល់សារសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងអោយតម្លៃទៅលើចំណេះដឹង ព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នា និងទទួលយកនូវមតិយោបល់ពីបុគ្គលិកម្នាក់ៗ លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនជាអង្គភាពមួយដែលប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត និងលើកកម្ពស់អោយបុគ្គលិកម្នាក់បង្កើតនូវអ្វីៗដែលថ្មី និងផ្តល់ភាពសំខាន់នៃរឿងការថែរក្សានូវបរិយាកាសនៃការងារនិងវប្បធម៌របស់អង្គភាពដែលសមស្របតាមគុណប្រយោជន៍ដែលយើងបានកំណត់ទុក។

ស៊ីភី ខេមបូឌា លើកកម្ពស់និងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកម្នាក់ ក្នុងការប្រកបអាជីពប្រចាំថ្ងៃ ដោយបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ការពង្រឹងចំណេះដឹងក្នុងការប្រតិបត្តិការងារ និងលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌ និងគុណធម៌របស់បុគ្គលិក ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អនាថ្ងៃអនាគត ព្រោះយើងជឿជាក់ថា បុគ្គលិកជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ និងរីកចំរើនបាន។

៣ ប្រយោជន៍ ដើម្បីនិរន្តរភាព (ប្រទេសជាតិ ប្រជាជន និងក្រុមហ៊ុន)

ស៊ីភី ខេមបូឌា តែងតែប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសសរស្តម្ភទាំង ៣ ព្រោះជាគោលការណ៍ចម្បងរបស់របស់យើង។
ជាគុណប្រយោជន៍មិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលិករបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ និងប្រទេសនានា ដែលយើងបានរួមចំណែកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាមួយ។

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការអាជីវកម្មរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន គោលការណ៍ទាំងនេះជាទស្សនៈដែលធ្វើឲអាជីវកម្មរបស់យើងមានការរីកចម្រើន ហើយយើងសង្ឃឹមថាការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនេះ ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅជុំវិញពិភពលោក ទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ និងធ្វើឲសង្គមរីកចំរើនជាបន្តបន្ទាប់ ។

ធ្វើការលឿន និងមានគុណភាព

Modern businesses must be fast-moving, without compromising on quality. They must be able to adapt to new
circumstances, adopt the latest technologies, respond to changing consumer tastes and preferences, all the while
responding to evolving regulatory systems.

As a result, C.P. Group places great importance on the efficiency and effectiveness of our business and of our
employees.

ធ្វើអោយទៅជារឿងងាយ

C.P. Group holds investments in 20 countries worldwide, operating through more than 200 subsidiaries and
employing over 300,000 people.

We are therefore committed to implementing technology and innovation to streamline our systems and operations
across the entire Group, which leads to improved efficiency and greater effectiveness.

ទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ

Global businesses face circumstances that change daily, from political events and environmental issues
through to consumer needs and technological development.

Our key strategy is to embrace change. This allows us to manage our response to evolving circumstances
across all our markets. To ensure this, we encourage all our employees to stay informed about new opportunities
so that we can deliver more to our customers.

ការច្នៃប្រឌិតថ្មី

Innovation is the force that drives every aspect of a business from process through to products. Businesses must constantly innovate to keep pace with a rapidly changing world.

We actively encourage innovation in our employees and our goal is to foster innovation across all our businesses to enable us to deliver the best products and services to our customers.

មានគុណធម៌ ភាពស្មោះត្រង់ និងចេះតបស្នងសងគុណ

Since the day we were founded, we have operated our business with honesty and integrity, and this
applies to every action we take, whether large or small.

Even as we expand into new industries, honesty and integrity remain key pillars of our philosophy. We firmly
believe that a business that focuses solely on enriching itself without regard to these values will ultimately erode
the trust of all its stakeholders, and will not be able to operate in the long term.

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី.​ ខេមបូឌា ចំកាត់ ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនចារើនភោគផាន់​និងអាហារ បានបើកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុង​ព្រះរាជា​ណា​ចក្រកម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦ លើវិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម ជាអាទិ៍៖ អាជីវកម្មផលិតចំណីសត្វ  អាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វ   អាជីវកម្មចំណីអាហារ ថ្នាំសត្វ និងចែកចាយផលិត​ផល​ពីសត្វ ដូចជា៖ សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់, ពងមាន់, អាហារសម្រន់ហ្វាយស្តារ៍ ។ល។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានចំណេះដឹង និងសមត្ថភាព ដើម្បីមកបំរើការក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននាក់ តាមសេចក្តីលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

 • តំណែង៖ បុគ្គលិកផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងធ្វើផែនការទីផ្សារ (០១នាក់) (ភ្នំពេញ)
  • កម្រិតវប្បធម៌ មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ ​ ជំនាញ៖ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម គ្រប់គ្រង ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ
 • តំណែង៖ បុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យគុណភាពវត្ថុធាតុដើមផលិតចំណីសត្វ      (០១នាក់)​  (សាខាខេត្តប៉ៃលិន)
  • កម្រិតវប្បធម៌៖ មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ ​ ជំនាញ៖ គីមីចំណីអាហារ កែច្នៃអាហារ កសិ-ឧស្សាហកម្ម និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ
 • តំណែង៖ ជាងអគ្គិសនី (០៣នាក់)  (ប្រុស​​)
  • កម្រិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាប័ត្ររងជំនាញ៖ អគ្គិសនី និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ
 • តំណែង៖ បុគ្គលិកផ្នែកលក់ជ្រូកបំណែក ​ (០១នាក់) (សាខាខេត្ត)
  • កម្រិតវប្បធម៌៖ បរិញ្ញាប័ត្រ ជំនាញ៖ លក់ ទីផ្សារ គ្រប់គ្រង និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ
 • តំណែង៖ បុគ្គលិកផ្នែកលក់ផលិតផលអាហារ​ (០១នាក់)​  (សាខាខេត្ត)
  • កម្រិតវប្បធម៌៖ មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ ​ ជំនាញ៖ លក់ ទីផ្សារ គ្រប់គ្រង និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ
 • តំណែង៖ បុគ្គលិកផ្នែក Product Transportation Control (០១ នាក់) (ភ្នំពេញ)
  • កំរិតវប្បធម៌៖ បរិញ្ញាប័ត្រ ​ ជំនាញ៖ Logistics និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ
  • លក្ខណសម្បត្តិ៖ ស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញច្បាស់ និងចេះកម្មវិធី MS Word / Excel / PowerPoint / Internet / Email
 • តំណែង៖ អ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកសុខភាពសត្វមាន់ និងជ្រូក ​​(០៤នាក់) (សាខាខេត្ត) ប្រុស
  • កម្រិតវប្បធម៌៖ មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ ​ ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តសត្វ ​វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ
 • តំណែង៖ បសុពេទ្យ (ជ្រូក) ​​(០៧នាក់) (សាខាខេត្ត) ប្រុស
  • កម្រិតវប្បធម៌៖ មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ ​ ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តសត្វ ​វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ
 • តំណែង៖ បសុពេទ្យ (មាន់) (០២នាក់) (សាខាខេត្ត) ប្រុស
  • កម្រិតវប្បធម៌៖ មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ ​ ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តសត្វ ​វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ

 

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • ភេទ៖ ស្រី ឬ ប្រុស
 • អាយុ៖ ​២២-៣០ឆ្នាំ
 • ផ្តល់អទិភាពជូននិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា
 • មានភាពអំណត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ ស្មោះត្រង់ ស្រឡាញ់ និងចូលចិត្តការងារនេះ មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃ
 • ចេះនិយាយភាសាថៃកាន់តែប្រសើរ

 

ឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយ (គ្រប់តំណែង)

 • ច្បាប់ថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ             ០១ច្បាប់
 • ច្បាប់ថតចម្លងសៀវភៅគ្រួសារ             ០១ច្បាប់
 • ច្បាប់ថតចម្លងសំបុត្រកំណើត​             ០១ច្បាប់
 • ច្បាប់ថតចម្លងប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូ ឬរថយន្ត (បើមាន)             ០១ច្បាប់
 • ប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV+Cover Letter)             ០១ច្បាប់
 • ច្បាប់ថតចម្លងសញ្ញាប័ត្រ/លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា             ០១ច្បាប់
 • ច្បាប់ថតចម្លងព្រឹត្តិប័ត្រ​ពិន្ទុការសិក្សា​ (Transcript)             ០១ច្បាប់
 • ច្បាប់ថតចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ចុះកម្មសិក្សា និង/ឬវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្ដាលផ្សេងៗ​ ០១ច្បាប់​
 • រូបថត (4​​ x 6​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ cm)​​​​​​​​​​​​

 

** ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ តទៅ!

*** សម្រាប់អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន​​ ស៊ី.ភី. ខេមបូឌា ចំកាត់ សូមអញ្ចើញទំនាក់ទំនងមកផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៃការិយាល័យគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស​ របស់ក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងពេលម៉ោងធ្វើការ (ពីថ្ងៃចន្ទ-សៅរ៍/ម៉ោង ០៨:00-១៧:០០)​ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 តាមរយៈ​​​

​- អាសយដ្ឋាន: #0227E, ផ្លូវជាតិលេខ ៤, ភូមិកំបូល, សង្កាត់កំបូល, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ (ទល់មុខតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ)

1 លេខទូរស័ព្ទ 090 731 898 / 081 491 689
 2 អ៊ីម៉ែល vannak.rot@cpcambodia.com.kh
 3 ID Line
 4 ID Telegram