អាជីវកម្មកសិ-ឧស្សាហកម្មនិងចំណីអាហារដែលឈានមុខគេ

ក្រុមហ៊ុន ស៊ី ភី អេហ្វ  បានបើកដំណើរការអាជីវកម្ម កសិ-ឧស្សាហកម្ម និងចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំងបសុសត្វ និងអាជីវកម្មផ្នែកវារីវប្បកម្ម ហើយប្រភេទសត្វចម្បងៗ មានជាអាទិ៍ ជ្រូក មាន់សាច់ មាន់ស្រុក មាន់ពង និងត្រី  អាជីវកម្មនេះផងដែលបែងចែកជា ៣ ប្រភេទធំៗ គឺ អាជីវកម្មផលិតចំណីសត្វ អាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វ និងអាជីវកម្មផលិតចំណីអាហារ រួមទាំងដំណើរការអាជីវកម្មហាងលក់រាយ និងអាហារសម្រន់ផងដែរ។

អាជីវកម្ម

ចំណីសត្វ

ផលិតកម្ម និងបណ្តាញចែកចាយចំណីសត្វ

ក្រុមហ៊ុនជាអង្គភាពមួយដែលមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ក្នុងការផលិតចំណីសត្វឈានមុខគេទូទាំងពិភពលោក ដែលមានការស្រាវជ្រាវ និងវឌ្ឍនភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិតចំណីសត្វនិងផលិតផលផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់។ ដើម្បីរក្សាគុណភាពដើម ក្នុងការផលិតចំណីសត្វ ក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យគុណភាព តាមមាត្រដ្ឋានអន្តរជាតិ និងត្រៀមផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសដល់អថិតិជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។

ចំណីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចិញ្ចឹមសត្វ និងការផលិតចំណីសត្វដែលមានគុណភាព
ចំណីសត្វរបស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភី ខេមបូឌា ចំកាត់ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ និងជឿទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្តាកសិករចិញ្ចឹមសត្វទាំងក្នុងប្រទេស និងបណ្តាប្រទេសទូទាំងពិភពលោក។

ប្រើបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផលិត

stock_management

ចំណីសត្វ & ​ ពូជជ្រូក

Laboratory-2

មន្ទីរពិសោធន៍ & គុណភាព

អាជីវកម្ម

ចិញ្ចឹមសត្វ

ការបង្កាត់ពូជ ការចិញ្ចឹម ការបំលែងសាច់សត្វថ្នាក់មូលដ្ឋាន

ក្រុមហ៊ុនបានបើកដំណើរការអាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វ ដោយផ្តើមពីការជ្រើសរើស និងការបង្កាត់ពូជ អោយសមស្របទៅតាមតម្រូវការក្នុងស្រុក ដោយនាំយកនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើប មកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធការចិញ្ចឹម រួមទាំងការថែទាំ ការផ្តល់ជំរក យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ដែលមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ស្របតាមគោលការណ៍ “អង្គការសុខភាពសត្វពិភពលោក” ដែលនេះជាកត្តាដ៏សំខាន់ដើម្បីទទួលបាននូវផលិតផលដែលប្រកបគុណភាព និងសុវត្ថិភាពល្អ។

ពូជសត្វដែលរឹងមាំ ចំណីសត្វដែលមានគុណភាព និងការផ្តល់សេវានៃការរៀបចំកសិដ្ឋានដ៏ល្អ ជាកត្តាដ៏សំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវអាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសទូទាំងពិភពលោកប្រកបដោយចីរភាព។

farm-1

ពេទ្យជំនាញបសុសត្វ

Poultry Farm Cambodia

អាជីវកម្មសត្វស្លាប

farm-3

អាជីវកម្មជ្រូក

អាជីវកម្ម

ចំណីអាហារ

ផលិតផលអាហារសម្រេច និងចំណីអាហារដែលអាចទទួលទានបានភ្លាម

ក្រុមហ៊ុនបានប្តេជ្ញាធ្វើវឌ្ឍនភាពផលិតផលចំណីអាហារ ដោយមានការច្នៃប្រឌិតផ្នែក រសជាតិ បន្ថែមភាពងាយស្រួល និងបើកឱកាសអោយជ្រើសរើសនូវអាហារដែលមានសុខភាពល្អជាច្រើនប្រភេទ ស្របតាមនិន្នាការ ការផ្លាស់ប្តូរ និងការរស់នៅរបស់អ្នកទទួលទានគ្រប់វ័យ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផលិតដែលបានធានាតាមស្ទង់ដារអន្តរជាតិ និងការច្នៃប្រឌិតផលិតផលតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន និង អ្នកទទួលទានជាសំខាន់ ។

ក្រៅពីនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុននៅមានការវិនិយោគទៅលើបណ្តាញចែកចាយ ដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទទួលទានដើម្បីការស្វែងរកនូវផលិតផលស៊ីភីផងដែរ ។

processing

ប្រព័ន្ធផលិតផលិតកម្ម

processing1

ចំណីអាហារគុណភាព

Chicken-part

ប្រព័ន្ធផលិតសាច់មាន់

បណ្តាញ

ចែកចាយ

អាជីវកម្មលក់រាយនិងបណ្តាញចែកចាយ

ដើម្បីផ្តល់ជូននូវភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការស្វែងរកនូវផលិតផលមានគុណភាព សុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ដូច្នេះហើយទើបក្រុមហ៊ុនបានដំណើរការពង្រីកនូវបណ្តាញចែកចាយបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់។

five-star-retail

ហាងចំណាយ ស៊ីភី ហ្វាយស្តារ៍

Star-Coffee-store

ស្តារ៍កូហ្វី (បើកឆាប់ៗនេះហើយ)

cp-fresh-mart-shop444

ហាងចំណាយ ស៊ីភី ហ្វ្រេសម៉ាត (បើកឆាប់ៗនេះហើយ)

The Company has been using computerized system to control its production process for over 40 years, as well as adapting international standards, which have been continuously certified by 3rd party agencies (GMP, HACCP).
.

Animal feed – swine feed, chicken feed, both in the form of concentrated feed and complete feed in powder and pallets.

Breed Stock

Providing technical advice on farm management

.

The Company places its importance starting from the beginning of the production process by sourcing high quality raw materials, going through analysis and quality control process in laboratories certified with international standards.
.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Poultry Business

Broiler breeder

Employs fully enclosed animal housing with Evaporate Cooling System. Automatic feeding and watering has been provided with lighting appropriate for each type of animals. The Company’s animal houses are free of transmission or spreading of diseases from animals and insects and controlled by computerized system throughout the period of animal husbandry.

 

Native breeder

Layer breeder

 

Poultry Business
Hatchery

Broiler Chicken

 

Native Chicken

Native chicken from quality parent stocks from certified farm and hatchery, CPF day-old chicken are high quality, healthy and meaty

 

 

Swine business:
Company breeder farm

The Company gives importance to the research and development of improving animal breeds by natural genetic selection, as a way to derive animal breeds that have quality, and are suitable for farming conditions in each country.

Comprehensive research and development has resulted in the better growth of animal within shorter time periods, higher feed consumption, better Feed Conversion Ratio, higher survival rates, sturdy, and better immunity towards diseases. This is suitable towards creating safe and high quality foods for consumers.

In addition to the Company’s own farm, the Company has also a project to promote animal farming to farmers in Cambodia. The selected farmers shall be provided with the Company’s support in terms of animal breeds, feed, veterinary supplies and technical knowledge on animal farming to the same standard as the Company’s own farm. Therefore, the farmers can select feed appropriate to each animal type and breed.

The Company gives meticulous attention to the slaughtering process as it is one of the important steps to obtain key raw material which will directly impact the quality of safe foods free of residual. CPF strictly complies with animal welfare standards, starting from gently catching of chicken.

The Company strives to develop quality and safety in the whole production process, by utilizing technology and robotics together with international management standards

The Company strives to develop quality and safety in the whole production process, by utilizing technology and robotics together with international management standards

CP Five Star

CP Five Star is the management of 5-Star sale points in franchise format, in order to create jobs and build careers to individuals who wants to operate their own business.

Star Coffee

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

CP Fresh Mart Retail Store

CP Fresh Mart Retail Store are retail stores that focus on products relating to cooking. CP Fresh Mart sells fresh food products, cooked and ready-to-eat products, and dry foods under standard of CP Brand, CP Fresh Mart brand, and ot her leading retail brand. CP Fresh Mart is an embodiment of food products that are fresh, clean, safe and high quality.