មធ្យោបាយ និងបណ្តាញចែកចាយចំណីអាហារ

Food-Retail-Outlets

ពង្រីកការវិនិយោគទៅលើបណ្តាញចែកចាយជាបន្តបន្ទាប់

ដើម្បីបង្កើននូវភាពងាយស្រួលដល់អ្នកអតិថិជន ឬអ្នកបរិភោគក្នុងការទទួលបាននូវផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន
ដោយមធ្យោបាយក្នុងការចែកចាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចបែងចែកជា ២ ប្រភេទ។

អាជីវកម្ម ស៊ីភី ហ្វាយស្តារ៍

អាជីវកម្ម ស៊ីភី ហ្វាយស្តារ៍ គឺជាការគ្រប់គ្រងតំបន់លក់ហ្វាយស្តារ៍តាមរូបភាពជា “Franchise” ដើម្បីបង្កើតការងារ បង្កើតអាជីព ដល់អតិថិជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ដែលជាផលិតផលហ្វាយស្តារ៍ ដូចជា មាន់បំពង ចាយ៉ ប្រហិត ហតដក ប៉ាតេ ជាដើម។
cp-five-star-retail

អាជីវកម្ម ស៊ីភី ហ្វ្រេសម៉ាត (បើកឆាប់ៗនេះហើយ)

ជាហាងចំណាយដែលពោរពេញទៅដោយផលិតផលចំណីអាហារស្រស់ៗ អាហារសម្រេច និងអាហារស្ងួត ដែលសុទ្ធសឹងជាផលិតផលរបស់ស៊ីភី ស៊ីភីហ្វ្រេសម៉ាត  និង ផលិតផលនាំចូលផ្សេងៗ ហើយជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំនូវផលិតផលស្រស់ៗ មានអនាម័យល្អ សុវត្ថិភាព និងគុណភាព ហើយជាហាងចំណាយដែលងាយស្រួលដល់អថិតិជនក្នុងការស្វែងរកចំណីអាហារដែលមានគុណភាពល្អ តម្លៃសមស្រប និងជួយលើកកម្ពស់ផ្នែកសុខភាពដល់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេស។
cp-fresh-mart444

ស្តារ៍ ខហ្វហ្វី (បើកឆាប់ៗនេះហើយ)

Star-Coffee-444