គេហទំព័រ ស៊ី.ភី. ខេមបូឌា ចំកាត់

ចក្ខុវិស័យ

“ផ្ទះបាយពិភពលោក”

ចក្ខុវិស័យរបស់យើងជាគោលដៅឆ្ពោះទៅរក “ផ្ទះបាយពិភពលោក” ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ភាពសំខាន់ ដោយផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវ និងរាល់ការអភិវឌ្ឍគ្រប់ដំណាក់កាលក្នុងការប្រតិបត្តិការងារអោយមានប្រសិទ្ធភាពល្អ ដើម្បីអោយផលិតផលចំណីអាហារ សមស្របទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបរិភោគ ដោយពឹងផ្អែកលើគោលនយោបាយក្នុងការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ក្នុងរូបភាពដែលមិនបង្ករផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនថែមទាំងបានចូលរួមលើកស្ទួយសង្គមជាតិជាបន្តបន្ទាប់។

បេសកម្ម

ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភី អេហ្វ បើកដំណើរការអាជីវកម្ម កសិ-ឧស្សាហកម្ម និងចំណីអាហារ ក្រុមហ៊ុនផលិតចំណីអាហារ និងផ្តល់សេវាកម្ម ដែលប្រកបទៅដោយគុណភាព សុវត្ថិភាពជាចម្បង និងវឌ្ឍនភាពផ្អែករសជាតិអោយកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយផ្ទោតលើការពង្រីកនូវអាជីវកម្មស្របតាមតំបន់យុទ្ធសាស្រ្ត និងការផ្តល់សារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធផលិតដែលទំនើបនិងទាន់សម័យ ស្របតាមមាត្រដ្ឋានអន្តរជាតិ

ដោយឈរលើកត្តាមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងមិនផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ថែមទាំងលើកស្ទួយសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកកសិ-ឧស្សាហកម្មអោយឈានមុខគេ ដោយក្រុមហ៊ុនបានយកចិត្តទុកដាក់លើសមាជិកឬអ្នកពាក់ព័ន្ធភាគ ហ៊ុនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ហើយជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនបានយ៉ាងសមរម្យ​ ដែលឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចំរើនកាន់តែប្រសើរឡើងជានិរន្តរ៍ ។

អត្ថបទសកម្មភាព


ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី. ខេមបូឌា ចំកាត់ សហការជាមួយស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា…

ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី. ខេមបូឌា ចំកាត់ សហការជាមួយស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានឧបត្ថម្ភគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់អភិបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺកូវីដ-19។ កាលពីថ្ងៃទី 06 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 គណៈគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី....

ក្រុមហ៊ុនស៊ី.ភី. ខេមបូឌា បានចូលរួមឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដល់អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម…

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 01 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021 ក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី. ខេមបូឌា សាខាខេត្តកំពង់ចាម បាននាំយកសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដូចជា អាល់កុល ម៉ាស ...

ក្រុមហ៊ុនស៊ី.ភី. ខេមបូឌា បានចូលរួមឧបត្ថម្ភជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនដល់បងៗកងកម្លាំងជួរមុខទាំងអស់ដែលនៅស្រុកក្រឡាញ់ ព្រំប្រទល់ខេត្តសៀមរាប…

ក្រុមហ៊ុនស៊ី.ភី. ខេមបូឌា បានចូលរួមឧបត្ថម្ភជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនដល់បងៗកងកម្លាំងជួរមុខទាំងអស់ដែលនៅស្រុកក្រឡាញ់ ព្រំប្រទល់ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ។