គេហទំព័រ ស៊ី.ភី. ខេមបូឌា ចំកាត់

ចក្ខុវិស័យ

“ផ្ទះបាយពិភពលោក”

ចក្ខុវិស័យរបស់យើងជាគោលដៅឆ្ពោះទៅរក “ផ្ទះបាយពិភពលោក” ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ភាពសំខាន់ ដោយផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវ និងរាល់ការអភិវឌ្ឍគ្រប់ដំណាក់កាលក្នុងការប្រតិបត្តិការងារអោយមានប្រសិទ្ធភាពល្អ ដើម្បីអោយផលិតផលចំណីអាហារ សមស្របទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបរិភោគ ដោយពឹងផ្អែកលើគោលនយោបាយក្នុងការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ក្នុងរូបភាពដែលមិនបង្ករផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនថែមទាំងបានចូលរួមលើកស្ទួយសង្គមជាតិជាបន្តបន្ទាប់។

បេសកម្ម

ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភី អេហ្វ បើកដំណើរការអាជីវកម្ម កសិ-ឧស្សាហកម្ម និងចំណីអាហារ ក្រុមហ៊ុនផលិតចំណីអាហារ និងផ្តល់សេវាកម្ម ដែលប្រកបទៅដោយគុណភាព សុវត្ថិភាពជាចម្បង និងវឌ្ឍនភាពផ្អែករសជាតិអោយកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយផ្ទោតលើការពង្រីកនូវអាជីវកម្មស្របតាមតំបន់យុទ្ធសាស្រ្ត និងការផ្តល់សារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធផលិតដែលទំនើបនិងទាន់សម័យ ស្របតាមមាត្រដ្ឋានអន្តរជាតិ

ដោយឈរលើកត្តាមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងមិនផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ថែមទាំងលើកស្ទួយសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកកសិ-ឧស្សាហកម្មអោយឈានមុខគេ ដោយក្រុមហ៊ុនបានយកចិត្តទុកដាក់លើសមាជិកឬអ្នកពាក់ព័ន្ធភាគ ហ៊ុនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ហើយជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនបានយ៉ាងសមរម្យ​ ដែលឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចំរើនកាន់តែប្រសើរឡើងជានិរន្តរ៍ ។

អត្ថបទសកម្មភាព


ការពង្រីកអាជីវកម្ម Fresh Mart របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីភីប្រកបទៅដោយផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងសេវាកម្មល្អ

លោកអ្នកបានដឹង និងស្គាល់ហើយថាក្រុមហ៊ុន CPF ជាក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំមួយដែលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មកសិ-ឧស្សាហកម្ម

ផលិតផលប្រហិតនិងសាច់ក្រក ស៊ីភី ប្រេនដ៍ ជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់វ័យ!!

ស៊ីភី ប្រេនដ៏ មានផលិតផលជាច្រើនប្រភេទច្រើនជម្រើសសម្រាប់អតិថិជនជ្រើសរើសដោយធ្វើការផលិតផ្អែក

ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភី ខេមបូឌា ពង្រីកវិស័យវារីវប្បកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់តម្រូវការក្នុងស្រុក

ក្រុមហ៊ុន CPF គឺជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មកសិឧស្សាហកម្ម និងចំណីអាហារនៅប្រទេសថៃ ក៏ដូចជានៅតាមបណ្តាប្រទេសជាច្រើនទៀត ដែលស្ថិតនៅក្រោមចក្ខុវិស័យអាជីវកម្ម«ផ្ទះបាយពិភពលោក»